Saturday, February 17, 2024 Новини 1608
* Европейско кенгуру - Линк за резултатите * ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Протокол 1 Протокол 2 * ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ Резултатите от областния кръг Тук 17.02.2024г. Отговори на задачите: 5 клас / 6 клас / 7 клас / 8 клас / 9 клас / 10 клас / 11 клас / 12 клас /
Thursday, September 07, 2023 Новини 3718
Уважаеми ученици и родители, От 15.09.2023г. в сградата на VI СУ "Отец Паисий" образователният процес ще бъде организиран по следния начин: --- ПЪРВА СМЯНА - за учениците на VI СУ "Отец Паисий"; --- ВТОРА СМЯНА - за учениците на ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов". Учениците на ПГСАКН ще използват част от сградата на VI СУ - централен и кабинетен корпус. Дневният режим на учениците от VI СУ от V - XII клас /до приключване на ремонтните дейности в сградата на ПГСАКН/ е даден на снимката: За учениците от начален етап I - IV клас няма изменения в дневния режим. --- Тържественото откриване на учебната 2023/2024 година ще се състои на 15.09.2023г. от 9.30ч. в двора на училището. Очакваме ви!

Търгове за учебната 2021/2022 година

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, находящи се в сградата на училището за:

А. Лавка за продажба на закуски, сладкарски изделия и безалкохолни напитки с площ от 35.10 кв.м., находяща се в корпус А-2, ет. I в сградата на VI СУ „Отец Паисий“ Монтана, сграда с идентификатор 48489.13.176.2,

Б. Лавка за продажба на опаковани храни, сладкарски изделия и безалкохолни напитки с площ от 8.82 кв.м., находяща се в централен корпус А-1, ет. I в сградата на VI СУ „Отец Паисий“ Монтана, сграда с идентификатор 48489.13.176.3

В. Помещения за производство и продажба на закуски, боза, сокове, сладкарски изделия и топли напитки в училищния стол с площ от 270 кв.м., находящи се в корпусиД и Е, ет. I в сградата на VI СУ „Отец Паисий“ Монтана, сгради с идентификатор 48489.13.176.4 и 48489.13.176.6

  1.  Тръжна документация
  2.  Проекто-Договор
  3.  Декларация
  4.  Заявление за участие
  5.  Заповед на Директора на VI СУ

 

 


Търгове с явно наддаване

Заповед РД-13-245/15.12.2016

  1. Копие от заповедта

  2. Тръжна документация

  3. Образци на документи