Wednesday, November 23, 2022 Новини 223
Да се върнем назад във времето, когато нямаше интернет, лаптопи и компютърни игри. „Детството на моите родители“ – по тази задача работиха учениците от 4.б клас. Снимаха, проучваха и събраха информация от своите родители, която представиха пред класа. Накрая г-жа К. Красимирова разказа и за своето детство. Изненада предизвика прожекционният апарат. Часът завърши емоционално с гледане на приказки от диафилми.
Thursday, October 27, 2022 Новини 588
На 27.11.2022 в чест на Деня на народните будители 1 ноември се състоя първата сценична изява на вокална група "Звънче". Ръководител на групата е г-жа Хр. Петрова и в нея участват талантливи деца от петите и шестите класове. Децата успяха да развълнуват препълнената актова зала на училището с песните си и с разказаното за предстоящия светъл празник. Учители и ученици бяха поздравени и от Директора на училището г-жа Пенкова.

Търгове за учебната 2021/2022 година

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, находящи се в сградата на училището за:

А. Лавка за продажба на закуски, сладкарски изделия и безалкохолни напитки с площ от 35.10 кв.м., находяща се в корпус А-2, ет. I в сградата на VI СУ „Отец Паисий“ Монтана, сграда с идентификатор 48489.13.176.2,

Б. Лавка за продажба на опаковани храни, сладкарски изделия и безалкохолни напитки с площ от 8.82 кв.м., находяща се в централен корпус А-1, ет. I в сградата на VI СУ „Отец Паисий“ Монтана, сграда с идентификатор 48489.13.176.3

В. Помещения за производство и продажба на закуски, боза, сокове, сладкарски изделия и топли напитки в училищния стол с площ от 270 кв.м., находящи се в корпусиД и Е, ет. I в сградата на VI СУ „Отец Паисий“ Монтана, сгради с идентификатор 48489.13.176.4 и 48489.13.176.6

  1.  Тръжна документация
  2.  Проекто-Договор
  3.  Декларация
  4.  Заявление за участие
  5.  Заповед на Директора на VI СУ

 

 


Търгове с явно наддаване

Заповед РД-13-245/15.12.2016

  1. Копие от заповедта

  2. Тръжна документация

  3. Образци на документи