Thursday, March 30, 2023 Новини 76
На 6 април ще има пролетен бал в училище! Ще бъде весело и интересно, участвайте!
Monday, March 27, 2023 Новини 114
Учениците от 5 клас на Шесто СУ “Отец Паисий” - гр. Монтана се включиха в инициативата на Европейската комисия “Денят на европейските автори”. Те се срещнаха с Михаела Михайлова - бивш възпитаник на училището. Михаела е завършила СУ “Св. Климент Охридски”, специалност българска филология. През 2019г. издава своя първи роман “Ангели от ада”, който се радва на голям успех сред читателите. Съобразявайки се с възрастта на учениците, тя прочете откъс от романа “Питър Пан” от Джеймс Матю Бари. Получи се интересна дискусия относно европейските автори, вдъхновението и писането на книги, мечтите и тяхното постигане.

Страната ни е в извънредна епидемична обстановка до 31 март 2022г. Спазвайте съветите за предпазване от вируса COVID-19. Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.

 Последвайте линка със съвети на Световната здравна организация - Съвети на СЗО 

  Актуална информация към 15.09.2021 от Министерството на образованието и науката

Учениците до IV клас включително няма да носят маски по време на учебен час. Маските няма да са задължителни също за децата от предучилищните групи в училищата. Класните стаи обаче ще трябва да се проветряват поне два пъти по време на часа за най-малко една минута.

Задължителни през целия ден и навсякъде в сградата остават маските за всички останали ученици, както и за тези от началните класове в междучасията и в общите пространства на училището.

Промените са записани в актуализираните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, публикувани днес ТУК. Министерството на образованието и науката (МОН) облекчи някои от противоепидемичните мерки и въведе нови след консултации с медицински специалисти от Министерството на здравеопазването, с детски психолози и психиатри.

Маските няма да бъдат задължителни за учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците. Това правило ще важи също в часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.

При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.

При наличие на единични случаи на заболели или карантинирани ученици, учители или други служители директорът на училището издава заповед за преминаване към електронно обучение на отделен ученик или паралелка.  При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой заболели учители, който прави присъствения учебен процес невъзможен, директорът предлага на министъра на образованието и науката преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Това става след решение или на педагогическия съвет, или на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), или на областния кризисен щаб.

При изготвяне на предложението за ротация се спазва принципът в ОРЕС да бъдат не повече от 50% от учениците.

При ротация първи преминава към онлайн обучение випускът с най-много заболели или контактни ученици. В общия случай занятия от дистанция се въвеждат най-напред за учениците в гимназиален етап с изключение на XII клас. При продължаващо влошаване на епидемичната ситуация се включват учениците от XII клас, както и от прогимназиалния етап с изключение на VII клас. Учениците от VII клас и от начален етап (I-IV клас) преминават в ОРЕС само в краен случай.  

При тъмночервения сценарий – с поне 500 заболели на 100 000 души, всички училища в съответната област преминават изцяло в обучение от разстояние в електронна среда само след заповед на министъра на здравеопазването, която изисква затваряне на училищата. В случай че такава заповед няма, важат мерките, разписани за отделните училища при единични случаи или при поне 10% заболели ученици и/или учители.

Актуалните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата можете да видите ТУК.

https://www.mon.bg/bg/news/4347?fbclid=IwAR1EEuvTbJY4SCXSmKJuEHj9LoOOZ4h4Fa8eRoR2LxCitJ_hY7Yb91wouPA