Tuesday, October 12, 2021 Новини 129
Всички ученици преминават в ОРЕС от 21.10.2021 до 3.11.2021.
Thursday, August 12, 2021 Новини 820
Новини за новата 2021/2022 учебна година *** В дните на пътна безопасност 16-22 септември 2021г. ученици от Шесто СУ, заедно с пътна полиция, раздадоха листовки на шофьорите и отправиха призив да бъдат по-внимателни на пътя и да пазят децата. *** Тържественото откриване на новата 2021/2022 учебна година в ДВОРА на училището ще е само за първи, пети и осми клас от 9.30 часа. За всички останали ученици ще се проведе час на класа в класните им стаи от 9.30ч Очакваме ви с желанието за успешна учебна година!

Wednesday, 20 Октомври 2021

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА предоставя ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ във връзка с предстоящите дейности по приема на учениците след завършен VII клас за учебната 2021/2022 годинa.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ след 7 КЛАС за 2021/2022 учебна година

Училището обявява една професионална паралелка:

 • професия: „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“
 • професионално направление: „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“
 • специалност: „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“

с придобиване на ВТОРА степен на професионална квалификация

 • 26 ученици
 • без интензивно и разширено изучаване на чужд език
 • срок на обучение: 5 години

   

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

 • До 28 юни 2021 г. – обявяване на резултатите от НВО 
 • До 2 юли 2021 г. – издаване на свидетелство за завършено основно образование
 • До 13 юли 2021 г. – първо класиране
 • До 16 юли 2021 г. – записване на приетите по първо класиране  
 • До 20 юли 2021 г. – второ класиране
 • До 22 юли 2021 г. – записване на приетите по второ класиране  
 • 23 юли 2021 г. – обявяване на незаетите места след второ класиране 
 • 26-27 юли 2021 г. – подаване на документи за участие в трето класиране 
 • 29 юли 2021 г. – обявяване на приетите на трето класиране 
 • До 2 август 2021 г. – обявяване на незаетите места след трето класиране
 • До 10 септември 2021 г. – попълване на незаетите места след трето класиране
 • До 14 септември 2021 г. – утвърждаване на план-приема

  


Класирането ще се извърши на основание бал в низходящ ред.

Балообразуване: Към удвоения брой точки от НВО* по БЕЛ и математика се прибавят еднократно оценките, приравнени в точки, от "география и икономика" и "информационни технологии" от Свидетелството за основно образование (след 7 клас).

 * НВО - Национално Външно Оценяване