Wednesday, November 23, 2022 Новини 223
Да се върнем назад във времето, когато нямаше интернет, лаптопи и компютърни игри. „Детството на моите родители“ – по тази задача работиха учениците от 4.б клас. Снимаха, проучваха и събраха информация от своите родители, която представиха пред класа. Накрая г-жа К. Красимирова разказа и за своето детство. Изненада предизвика прожекционният апарат. Часът завърши емоционално с гледане на приказки от диафилми.
Thursday, October 27, 2022 Новини 588
На 27.11.2022 в чест на Деня на народните будители 1 ноември се състоя първата сценична изява на вокална група "Звънче". Ръководител на групата е г-жа Хр. Петрова и в нея участват талантливи деца от петите и шестите класове. Децата успяха да развълнуват препълнената актова зала на училището с песните си и с разказаното за предстоящия светъл празник. Учители и ученици бяха поздравени и от Директора на училището г-жа Пенкова.

Thursday, 08 Декември 2022

 

Към 03.08.2022г. след III-то класиране за осми клас има 2/две/ свободни места.

Към 25.07.2022г. след II-ро класиране за осми клас НЯМА свободни места.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ след 7 КЛАС
за 2022/2023 учебна година
 
Училището обявява една професионална паралелка:
  • професия: „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“
  • професионално направление: „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“
  • специалност: „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“

с придобиване на ВТОРА степен на професионална квалификация

  • 26 ученици
  • без интензивно и разширено изучаване на чужд език
  • срок на обучение: 5 години

Класирането ще се извърши на основание бал в низходящ ред.

Балообразуване: Към удвоения брой точки от НВО* по БЕЛ и математика се прибавят еднократно оценките, приравнени в точки, от "география и икономика" и "информационни технологии" от Свидетелството за основно образование (след 7 клас).

 * НВО - Национално Външно Оценяване

 

за 2021/2022 учебна година
 
УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА предоставя ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ във връзка с предстоящите дейности по приема на учениците след завършен VII клас за учебната 2021/2022 годинa.