Thursday, May 23, 2024 Новини 645
Уважаеми зрелостници, Абитуриентите плащат сами здравните си вноски! Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Какво трябва да направите?
Thursday, September 07, 2023 Новини 5020
Уважаеми ученици и родители, От 15.09.2023г. в сградата на VI СУ "Отец Паисий" образователният процес ще бъде организиран по следния начин: --- ПЪРВА СМЯНА - за учениците на VI СУ "Отец Паисий"; --- ВТОРА СМЯНА - за учениците на ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов". Учениците на ПГСАКН ще използват част от сградата на VI СУ - централен и кабинетен корпус. Дневният режим на учениците от VI СУ от V - XII клас /до приключване на ремонтните дейности в сградата на ПГСАКН/ е даден на снимката: За учениците от начален етап I - IV клас няма изменения в дневния режим. --- Тържественото откриване на учебната 2023/2024 година ще се състои на 15.09.2023г. от 9.30ч. в двора на училището. Очакваме ви!
 

      ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 

      НОВИНИ     

        ЗА  2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА                                                                                                

        Очакваме ви 

        Три /3/ паралелки х 22 деца   

  График за дейностите по приема

2024/2025 учебна година

* Първо класиране  / 11.06.2024г.

* Обява след първо класиране / 13 незаети места след първо класиране /17.06.2024г.

Напомняме на родителите, че подаването на заявления за попълване на незаетите места става

в период от 18 до 20.06.2024г. в училището.


 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

/по избор на родител/

 • Целодневно обучение                                       
 • Обучение по чужди езици
 • Занимания по езикова култура
 • Интензивно обучение по математика
 • Занимания по музика
 • Занимания по изобразително изкуство
 • Спортни занимания
 • Компютърни занимания 

 ----------

 • Екипи от учител, възпитател,
 • Психолог, логопед и ресурсен учител;
 • Солидна топлофицирана сграда, уютни класни стаи;
 • Градинка, двор и два физкултурни салона;басейн
 • Охрана, денонощно видеонаблюдение;
 • Бюфет и стол; Медицински кабинет;
 • Библиотека, компютърни кабинети.  

 ----------

 Необходими документи за записване:

 • Заявление за записване (по образец);
 • Копие от акта за раждане на детето;
 • Лична карта на родителя за справка;
 • Удостоверение за адрес на детето
 • Удостоверение за завършена подготвителна група.

УКАЗАНИЯ

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС В ШЕСТО СУ

   Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?

 •  Всяко дете напълно постъпва като ученик в І -ви клас през годината, в която завършва 7 години.

    Кой може да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или в училище.

    Кой избира къде да учи детето?

 • Изборът на училище се извършва от родителите на детето, съгласно районирането по Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр.Монтана

    Какви са необходимите документи за записване?

 • Заявление за записване (по образец);
 • Копие от акта за раждане на детето;
 • Лична карта на родителя за справка;
 • Удостоверение за адрес на детето;
 • Удостоверение за завършена подготвителна група.

 Какви са действията за записване?

 • Родителят подава заявление/ можете да го получите в училище или да го свалите от сайта на училището/ за записване в училище от  03 до 07 юни 2024 година . Към заявлението прилага копие от акта за раждане на детето. При подаване на заявка родителят предоставя лична карта за справка и удостоверение за адрес на детето и получава входящ номер.
 • От 3 до 7 юни 2024 година родителят прилага и удостоверение за завършена подготвителна група.
 • В приема участва всяко дете, за което е подаден пълен комплект документи.
 • Приемът се извършва по одобрени критерии в Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр.Монтана./местоживеене, брат или сестра, ученици в училището, посещение на подготвителната група в училище или детска градина в района на училището и др./ от Общинския съвет на община Монтана.
 • Списъците с класирани деца се обявяват в училище на 11 юни 2024 година .

Записването на приемните първокласници се извършва от 1 2.06. – до 17.06.2024 г.

 • Със родителите на записаните деца се провежда учителско-родителска среща през   септември 2024 година , за която ще бъдете уведомени.

    Изтеглете от тук:  Бланка на заявлението за участие в класиране

 според Актуалната наредба за прием на ученици в първи клас за община Монтана. 

тел. 096 370 020 - телефон за въпроси и връзка с училището