Friday, November 20, 2020 Новини 1478
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка и на основание 259, ал.1, чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО и Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и Заповед на Директора на VI СУ - Монтана: Обучението на учениците в 1-12 клас ще се провежда от разстояние в електронна среда в периода 30.11.2020 г.- 21.12.2020 г. За учениците 5-12 клас продължава обучение в ОРЕС и след Коледната ваканция - от 4.01.2021г. до 31.01.2021г., съгласно з-д РД09-3610/31.12.2020г. Учениците 1-4 клас започват присъствено обучение от 4.01.2021г.

ПРИЕМ 2020/2021 ГОДИНА

Доклад до РУО

Информираме Ви, че съгласно чл.44, ал.2 на Наредба за организация на дейностите в училищното образование за учебната 2020/2021 г. със Заповед на Директора № РД - 15 - 386/11.03.2020 г. и съгласно Становище на Обществения съвет към училището - Протокол №  2/12.02.2020 г. ще се осъществи прием, както следва:

  • За първи клас - в три паралелки - 66 ученици;
  • За пети клас - в три паралелки - 78 ученици.