Monday, September 21, 2020 Новини 459
В началото на новата 2020/2021 учебна година наградите си от СБНУ получиха много ученици от начална степен I- IV клас. Поздравяваме всички деца за получените грамоти, златни и сребърни медали и им желаем нови успехи!
Wednesday, September 02, 2020 Новини 1091
На 15 септември 2020 ще се състои о фициалното откриване на новата 2020/2021 година. Скъпи ученици и родители, очакваме ви в двора на училището:

ПРИЕМ 2020/2021 ГОДИНА

Доклад до РУО

Информираме Ви, че съгласно чл.44, ал.2 на Наредба за организация на дейностите в училищното образование за учебната 2020/2021 г. със Заповед на Директора № РД - 15 - 386/11.03.2020 г. и съгласно Становище на Обществения съвет към училището - Протокол №  2/12.02.2020 г. ще се осъществи прием, както следва:

  • За първи клас - в три паралелки - 66 ученици;
  • За пети клас - в три паралелки - 78 ученици.