Tuesday, October 12, 2021 Новини 130
Всички ученици преминават в ОРЕС от 21.10.2021 до 3.11.2021.
Thursday, August 12, 2021 Новини 820
Новини за новата 2021/2022 учебна година *** В дните на пътна безопасност 16-22 септември 2021г. ученици от Шесто СУ, заедно с пътна полиция, раздадоха листовки на шофьорите и отправиха призив да бъдат по-внимателни на пътя и да пазят децата. *** Тържественото откриване на новата 2021/2022 учебна година в ДВОРА на училището ще е само за първи, пети и осми клас от 9.30 часа. За всички останали ученици ще се проведе час на класа в класните им стаи от 9.30ч Очакваме ви с желанието за успешна учебна година!

ПРИЕМ 2021/2022 ГОДИНА

Информираме Ви, че съгласно чл.44, ал.2 на Наредба за организация на дейностите в училищното образование за учебната 2021/2022 г. със Заповед на Директора РД-15-199/12.03.2021г. и съгласно Становище на Обществения съвет към училището ще се осъществи прием, както следва:

 • За първи клас - в три паралелки - 66 ученици;
 • За пети клас - в три паралелки - 78 ученици;
 • За осми клас - една професионална паралелка - 26 ученици.

Заповед на Директора на VI СУ - Монтана за утвърждаване на училищния план-прием за 2021/2022.

 


ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО за 2020/2021 учебна година

съгласно заповед на  Министъра на образованието № РД09-2121/ 28.08.2020 г. /виж подробните графици за дейностите на сайта на МОН/

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

 • Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
 • Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

 

VІІ клас 

 • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

 

Х клас

 • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

 ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ за 2020/2021 учебна година

съгласно заповед на  Министъра на образованието № РД09-2119/ 28.08.2020 г.  /виж подробните графици за дейностите на сайта на МОН/

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

 •  Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
 •  Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
 •  Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

 

Сесия август – септември

 •  Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 •  Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 •  Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г