Wednesday, November 23, 2022 Новини 223
Да се върнем назад във времето, когато нямаше интернет, лаптопи и компютърни игри. „Детството на моите родители“ – по тази задача работиха учениците от 4.б клас. Снимаха, проучваха и събраха информация от своите родители, която представиха пред класа. Накрая г-жа К. Красимирова разказа и за своето детство. Изненада предизвика прожекционният апарат. Часът завърши емоционално с гледане на приказки от диафилми.
Thursday, October 27, 2022 Новини 589
На 27.11.2022 в чест на Деня на народните будители 1 ноември се състоя първата сценична изява на вокална група "Звънче". Ръководител на групата е г-жа Хр. Петрова и в нея участват талантливи деца от петите и шестите класове. Децата успяха да развълнуват препълнената актова зала на училището с песните си и с разказаното за предстоящия светъл празник. Учители и ученици бяха поздравени и от Директора на училището г-жа Пенкова.

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Даниела Георгиева - главен начален учител
Цветанка Василева - главен учител и учител по математика
Антоанета Каменова - главен учител и учител по физика и химия и опазване на околната среда
Ася Лазарова - старши начален учител 
Ваня Мирова - старши начален учител
Веса Любенова - старши начален учител
Виолета Димитрова - старши начален учител
Габриела Василева - старши начален учител
Катя Красимирова - старши начален учител
Таня Йорданова  - старши начален учител 
Христо Марков - старши учител 
Марина Михайлова - начален учител
Надя Каменова - начален учител
Галя Цецкова Георгиева-Замфирова - начален учител
Анелия Апостолова - начален учител
Нина Кудкудейска - начален учител
Наталия Цветанова - начален учител
Биляна Иванова Петкова - начален учител
Павлинка Димитрова - начален учител
Славомира Кирилова - начален учител
Стенимира Стефанова - начален учител
Христина Димитрова - начален учител
Цветелина Величкова - начален учител
Цветелина Цветанова  - начален учител
Христина Димитрова - начален учител
Галина Димитрова - логопед
Мариана Славчева - старши учител по български език и литература
Цецка Каменова - старши учител по български език и литература
Албена Александрова - старши учител по английски език
Димитрина Кръстева - старши учител по английски език 1-4 клас
Соня Боянова - старши учител по английски език и начален учител
Цветелина Тодорова - учител по английски език
Светла Георгиева - учител по математика
Даниела Цветкова - учител по математика
Иванка Славейкова - старши учител по информатика и ИТ
Илиан Александров - старши учител по информатика и ИТ
Хриска Петрова - старши учител по музика
Георги Филипов - старши учител по история и цивилизация
Ася Асенова - старши учител по география и икономика
Татяна Петрова - старши учител по биология и здравно образование
Лозанка Митова - старши учител по физика и химия и опазване на околната среда
Валентина Иванова - учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство
Валентин Димитров - старши учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство
Анелия Кръстева - старши учител по физическо възпитание и спорт
Диана Илиева - учител по физическо възпитание и спорт
Мартин Иванов - учител по философия и педагогически съветник
Галя Грозданова - учител по професионална подготовка
Ива Митова - учител по професионална подготовка
Радостинка Ерменкова - психолог
Петя Йорданова - ресурсен учител
Татяна Маринова - ресурсен учител