Thursday, May 23, 2024 Новини 205
Уважаеми зрелостници, Абитуриентите плащат сами здравните си вноски! Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Какво трябва да направите?
Thursday, September 07, 2023 Новини 4567
Уважаеми ученици и родители, От 15.09.2023г. в сградата на VI СУ "Отец Паисий" образователният процес ще бъде организиран по следния начин: --- ПЪРВА СМЯНА - за учениците на VI СУ "Отец Паисий"; --- ВТОРА СМЯНА - за учениците на ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов". Учениците на ПГСАКН ще използват част от сградата на VI СУ - централен и кабинетен корпус. Дневният режим на учениците от VI СУ от V - XII клас /до приключване на ремонтните дейности в сградата на ПГСАКН/ е даден на снимката: За учениците от начален етап I - IV клас няма изменения в дневния режим. --- Тържественото откриване на учебната 2023/2024 година ще се състои на 15.09.2023г. от 9.30ч. в двора на училището. Очакваме ви!

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Даниела Георгиева - главен начален учител
Цветанка Василева - главен учител и учител по математика
Антоанета Каменова - главен учител и учител по физика и химия и опазване на околната среда
Ася Лазарова - старши начален учител 
Ваня Мирова Целова - старши начален учител
Габриела Василева - старши начален учител
Катя Красимирова - старши начален учител
Таня Йорданова  - старши начален учител 
Христо Марков - старши учител 
Лиляна Попова - начален учител
Марина Михайлова - начален учител
Надя Каменова - начален учител
Галя Цецкова Георгиева-Замфирова - начален учител
Анелия Апостолова - начален учител
Нина Кудкудейска - начален учител
Наталия Цветанова - начален учител
Биляна Иванова Петкова - начален учител
Валерия Олегова - начален учител
Павлинка Димитрова - начален учител
Славомира Кирилова - начален учител
Стенимира Димитрова - начален учител
Христина Димитрова - начален учител
Цветелина Величкова - начален учител
Цветелина Цветанова  - начален учител
Цветелина Миланова - начален учител
Христина Димитрова - начален учител
Галина Димитрова - логопед

Ваня Велкова

- старши учител по български език и литература и по руски език
Мариана Славчева - старши учител по български език и литература
Цецка Каменова - старши учител по български език и литература
Валентина Стоянова -  старши учител по български език и литература и по френски език
Албена Александрова - старши учител по английски език
Димитрина Кръстева - старши учител по английски език 1-4 клас
Соня Боянова - старши учител по английски език и начален учител
Цветелина Тодорова - учител по английски език
Марияна Средкова - учител по математика
Даниела Цветкова - учител по математика
Иванка Славейкова - старши учител по информатика и ИТ
Илиан Александров - старши учител по информатика и ИТ
Георги Филипов - старши учител по история и цивилизация
Ася Асенова - старши учител по география и икономика
Татяна Петрова - старши учител по биология и здравно образование
Цено Василев - старши учител по физика и химия и опазване на околната среда
Ваня Атанасова - старши учител по музика
Валентин Димитров - старши учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство
Румяна Костова - старши учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство
Анелия Кръстева - старши учител по физическо възпитание и спорт
Диана Илиева - учител по физическо възпитание и спорт
Мартин Иванов - учител по философия и педагогически съветник
Галя Грозданова - учител по професионална подготовка
Ива Митова - учител по професионална подготовка
Катя Йорданова - учител по професионална подготовка
Радостинка Ерменкова - психолог
Петя Йорданова - ресурсен учител
Татяна Маринова - ресурсен учител