Monday, December 19, 2022 Новини 356
Специални поздравления за учениците от 1б клас и техните учители - класен ръководител г-жа Славомира Кирилова и учител в група ЦОУД г-жа Павлинка Димитрова.
Wednesday, November 23, 2022 Новини 662
Да се върнем назад във времето, когато нямаше интернет, лаптопи и компютърни игри. „Детството на моите родители“ – по тази задача работиха учениците от 4.б клас. Снимаха, проучваха и събраха информация от своите родители, която представиха пред класа. Накрая г-жа К. Красимирова разказа и за своето детство. Изненада предизвика прожекционният апарат. Часът завърши емоционално с гледане на приказки от диафилми.

Златна есен е ... Всички ученици с рисунки, тиквени модели, макети, колажи и много настроение и фантазия украсиха класните си стаи и фоайета с красиви изложби. Настроението е пъстро и слънчево като есента. Ето част от творбите на 2б, 2в, 4а, 7а, б и в, 6а,б и в, 5а, б и в и 11а класове. Благодарим на децата и техните учители!