Monday, December 19, 2022 Новини 355
Специални поздравления за учениците от 1б клас и техните учители - класен ръководител г-жа Славомира Кирилова и учител в група ЦОУД г-жа Павлинка Димитрова.
Wednesday, November 23, 2022 Новини 660
Да се върнем назад във времето, когато нямаше интернет, лаптопи и компютърни игри. „Детството на моите родители“ – по тази задача работиха учениците от 4.б клас. Снимаха, проучваха и събраха информация от своите родители, която представиха пред класа. Накрая г-жа К. Красимирова разказа и за своето детство. Изненада предизвика прожекционният апарат. Часът завърши емоционално с гледане на приказки от диафилми.

Скъпи ученици, уважаеми родители, очакваме ви! 

Тържественото откриване на новата 2022/2023 учебна година ще се състои на 15.09.2022г. от 9.30ч в двора на училището.