Tuesday, May 09, 2023 Новини 253
На 9 май отбелязваме победата над хитлеристка Германия и Деня на Европа. Цвети от 7б, Марио от 7в и Божидар от 10 клас от нашето училище бяха наградени за участие във викторина, свързана с Втората световна война. Организиратор е Държавният архив по инициатива на Съюза на ветераните от отечествената война, на регионално ниво.
Tuesday, May 02, 2023 Новини 363
На 29.04.2023 г. VI СУ „Отец Паисий“ беше домакин на областен кръг на Националното състезание по БДП. В първа възрастова група(V-VII кл.) взеха участие 5 отбора, а във втора възрастова група (VIII-X кл.) – 2 отбора. Членове на съдийската комисия: Милчо Крумов (главен съдия) и Недко Петров и Ваня Севеклиева, председател на КПОПТ – Владимир Илиев. Класиране: Първа възрастова група: I място: VI СУ „Отец Паисий“ – гр. Монтана; II място: II ОУ „ Хр. Смирненски“ – гр. Берковица; III място: СУ „ Димитър Маринов“ – гр. Лом. Втора възрастова група: I място: ПГТ „Вл. П. Минчев“ – с. Владимирово II място: СУ „ Димитър Маринов“ – гр. Лом. Класираните на I място ще участват в Националния кръг. Приложение 4 и 5 Специални поздрави за нашия отбор-шампион с ръководител г-жа Диана Илиева.

   Правилник за вътрешен трудов ред

   Правилник за дейността на училището

   Планове за 2022-2023 учебна година

ГОДИШЕН ПЛАН за VI СУ / Приложение - План за работа с родителите

Училището обучава ученици в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение

   Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

   Програма за превенция на ранното напускане на училище

   Стратегия за развитие на VI Средно училище „Отец Паисий“- град Монтана за периода 2020-2024 г.

  - Част 1 ; Част 2.

   План-програма за БДП за нашето училище за 2023 година

  - Част I / Част II