Wednesday, November 23, 2022 Новини 223
Да се върнем назад във времето, когато нямаше интернет, лаптопи и компютърни игри. „Детството на моите родители“ – по тази задача работиха учениците от 4.б клас. Снимаха, проучваха и събраха информация от своите родители, която представиха пред класа. Накрая г-жа К. Красимирова разказа и за своето детство. Изненада предизвика прожекционният апарат. Часът завърши емоционално с гледане на приказки от диафилми.
Thursday, October 27, 2022 Новини 589
На 27.11.2022 в чест на Деня на народните будители 1 ноември се състоя първата сценична изява на вокална група "Звънче". Ръководител на групата е г-жа Хр. Петрова и в нея участват талантливи деца от петите и шестите класове. Децата успяха да развълнуват препълнената актова зала на училището с песните си и с разказаното за предстоящия светъл празник. Учители и ученици бяха поздравени и от Директора на училището г-жа Пенкова.

   Правилник за вътрешен трудов ред

   Правилник за дейността на училището

   Планове за 2022-2023 учебна година

ГОДИШЕН ПЛАН за VI СУ / Приложение - План за работа с родителите

Училището обучава ученици в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение

   Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

   Програма за превенция на ранното напускане на училище

   Стратегия за развитие на VI Средно училище „Отец Паисий“- град Монтана за периода 2020-2024 г.

  - Част 1 ; Част 2.