Thursday, May 23, 2024 Новини 205
Уважаеми зрелостници, Абитуриентите плащат сами здравните си вноски! Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Какво трябва да направите?
Thursday, September 07, 2023 Новини 4569
Уважаеми ученици и родители, От 15.09.2023г. в сградата на VI СУ "Отец Паисий" образователният процес ще бъде организиран по следния начин: --- ПЪРВА СМЯНА - за учениците на VI СУ "Отец Паисий"; --- ВТОРА СМЯНА - за учениците на ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов". Учениците на ПГСАКН ще използват част от сградата на VI СУ - централен и кабинетен корпус. Дневният режим на учениците от VI СУ от V - XII клас /до приключване на ремонтните дейности в сградата на ПГСАКН/ е даден на снимката: За учениците от начален етап I - IV клас няма изменения в дневния режим. --- Тържественото откриване на учебната 2023/2024 година ще се състои на 15.09.2023г. от 9.30ч. в двора на училището. Очакваме ви!

  

2023/2024   

    ГОДИШЕН ПЛАН за VI СУ 2023-2024 

    Правилник за вътрешен трудов ред

    Правилник за дейността на училището 2023-2024

     Планове за 2023-2024 учебна година

Училището обучава ученици в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.

  СТРАТЕГИЯ за периода 2023-2028

  План за действие и финансиране 2023/2024

 

2022/2023

   Планове за 2022-2023 учебна година

ГОДИШЕН ПЛАН за VI СУ / Приложение - План за работа с родителите

Училището обучава ученици в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение

   Правилник за вътрешен трудов ред

   Правилник за дейността на училището

   Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

   Програма за превенция на ранното напускане на училище

   Стратегия за развитие на VI Средно училище „Отец Паисий“- град Монтана за периода 2020-2024 г.

  - Част 1 ; Част 2.

   План-програма за БДП за нашето училище за 2023 година

  - Част I / Част II