Wednesday, November 23, 2022 Новини 223
Да се върнем назад във времето, когато нямаше интернет, лаптопи и компютърни игри. „Детството на моите родители“ – по тази задача работиха учениците от 4.б клас. Снимаха, проучваха и събраха информация от своите родители, която представиха пред класа. Накрая г-жа К. Красимирова разказа и за своето детство. Изненада предизвика прожекционният апарат. Часът завърши емоционално с гледане на приказки от диафилми.
Thursday, October 27, 2022 Новини 589
На 27.11.2022 в чест на Деня на народните будители 1 ноември се състоя първата сценична изява на вокална група "Звънче". Ръководител на групата е г-жа Хр. Петрова и в нея участват талантливи деца от петите и шестите класове. Децата успяха да развълнуват препълнената актова зала на училището с песните си и с разказаното за предстоящия светъл празник. Учители и ученици бяха поздравени и от Директора на училището г-жа Пенкова.

              2022/2023

КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Група ЦОУД

 I а

 Габриела Василева

 Стенимира Стефанова

 I б

 Славомира Кирилова

 Павлинка Димитрова

 I в

 Цветелина Цветанова

 Надя Каменова

 II a

 Веса Любенова

 Наталия Цветанова

 II б

 Виолета Димитрова

 Христина Димитрова

 II в

 Биляна Иванова Петкова

 Соня Боянова

 III а

 Таня Йорданова

 Нина Бориславова -  III а , III в

 Цветелина Величкова - III б , III в 

 

 

 III б

 Галя Георгиева

 III в

 Ася Лазарова

 IV а

 Даниела Георгиева

 Марина Михайлова - IV а , IV в

 Анелия Апостолова - IV б , IV в

 

 IV б

 Катя Красимирова

 IV в

 Ваня Целова

 V a

 Лозанка Митова

  Христо Марков
 V б

 Албена Александрова

 V в  Иванка Славейкова

 VI a

 Цветелина Тодорова  

 VI б

 Георги Филипов

 

 VI в

 Антоанета Каменова

 

 VII а

 Валентина Стоянова

 

 VII б

 Цецка Каменова

 

 VII в

 Татяна Петрова

 

VIIIа

 Галя Грозданова

 

IXа

 Анелия Кръстева 

 

 Цветанка Василева

 

XIа

 Мариана Славчева

 

XIIа

 Ася Асенова