Friday, November 20, 2020 Новини 1477
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка и на основание 259, ал.1, чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО и Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и Заповед на Директора на VI СУ - Монтана: Обучението на учениците в 1-12 клас ще се провежда от разстояние в електронна среда в периода 30.11.2020 г.- 21.12.2020 г. За учениците 5-12 клас продължава обучение в ОРЕС и след Коледната ваканция - от 4.01.2021г. до 31.01.2021г., съгласно з-д РД09-3610/31.12.2020г. Учениците 1-4 клас започват присъствено обучение от 4.01.2021г.

              2020/2021

КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Група ЦОУД

I а

Таня Йорданова

 Нина Кудкудейска

I б

Галя Георгиева

 Анелия Миронова

I в

Ася Лазарова

 Соня Боянова

II a

Даниела Георгиева

 Марина Михайлова

II б

Катя Красимирова

 Екатерина Давидова

II в

Ваня Целова

 Анелия Апостолова

III а

Костадинка Янева

 

III б

Габриела Василева

 Надя Каменова

III в

Славомира Кирилова

 

IV а

Румяна Стоянова

 Наталия Цветанова

IV б

Веса Любенова

 Антонина Ницова

IV в

Виолета Димитрова  Чайка Денева

V a

Валентина Стоянова

 

V б

Цецка Каменова

 

V в

Татяна Петрова

 Христо Марков

VI а

Иванка Славейкова

 

VI б

Албена Александрова

 

VI в

Георги Филипов

 

VII а

Мая Младенова

 

VII б

Цветелина Тодорова

 

VIII

Цветанка Василева

 

IX

Мариана Славчева

 

X

Ася Асенова

 

XI

Лозанка Митова

 

XII

Лидия Шкрибайло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018