Tuesday, October 12, 2021 Новини 130
Всички ученици преминават в ОРЕС от 21.10.2021 до 3.11.2021.
Thursday, August 12, 2021 Новини 820
Новини за новата 2021/2022 учебна година *** В дните на пътна безопасност 16-22 септември 2021г. ученици от Шесто СУ, заедно с пътна полиция, раздадоха листовки на шофьорите и отправиха призив да бъдат по-внимателни на пътя и да пазят децата. *** Тържественото откриване на новата 2021/2022 учебна година в ДВОРА на училището ще е само за първи, пети и осми клас от 9.30 часа. За всички останали ученици ще се проведе час на класа в класните им стаи от 9.30ч Очакваме ви с желанието за успешна учебна година!

              2021/2022

КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Група ЦОУД

I а

 Веса Любенова

 Наталия Цветанова

I б

 Виолета Димитрова

  Чайка Денева

I в

 Биляна Иванова Петкова

 Екатерина Давидова

II a

 Таня Йорданова

 Нина Бориславова Кудкудейска 

 

 Соня Боянова

II б

 Галя Георгиева

II в

 Ася Лазарова

III а

 Даниела Георгиева

 Марина Михайлова

 

 Анелия Апостолова

 

III б

 Катя Красимирова

III в

 Ваня Целова

IV а

  Костадинка Янева

 Надя Каменова

 

 Цветелина Цветанова

  

IV б

 Габриела Василева

IV в

 Славомира Кирилова

V a

 Цветелина Тодорова

 

V б

 Мая Младенова

 

V в

 Антоанета Каменова

 

VI а

 Валентина Стоянова

 

VI б

 Цецка Каменова

 

VI в

 Татяна Петрова

 

VII а

 Иванка Славейкова

 

VII б

 Албена Александрова

 

VII в

 Георги Филипов

  Христо Марков

VIIIа

 Анелия Кръстева

 

IXа

 Цветанка Василева

 

 Мариана Славчева

 

XIа

 Ася Асенова

 

XIIа

 Лозанка Митова

 

 

         2020/2021

КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Група ЦОУД

I а

Таня Йорданова

 Нина Кудкудейска

I б

Галя Георгиева

 Анелия Миронова

I в

Ася Лазарова

 Соня Боянова

II a

Даниела Георгиева

 Марина Михайлова

II б

Катя Красимирова

 Екатерина Давидова

II в

Ваня Целова

 Анелия Апостолова

III а

Костадинка Янева

 Надя Каменова

III б

Габриела Василева

 Цветана Петрова

III в

Славомира Кирилова

 Цветелина Величкова

 /Петрана Първанова/

IV а

Биляна Иванова Петкова

/Румяна Стоянова/

 Наталия Цветанова

IV б

Веса Любенова

 Антонина Ницова

IV в

Виолета Димитрова  Чайка Денева

V a

Валентина Стоянова

 

V б

Цецка Каменова

 

V в

Татяна Петрова

 Христо Марков

VI а

Иванка Славейкова

 

VI б

Албена Александрова

 

VI в

Георги Филипов

 

VII а

Мая Младенова

 

VII б

Цветелина Тодорова

 

VIII

Цветанка Василева

 

IX

Мариана Славчева

 

X

Ася Асенова

 

XI

Лозанка Митова

 

XII

Лидия Шкрибайло