Saturday, February 17, 2024 Новини 1611
* Европейско кенгуру - Линк за резултатите * ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Протокол 1 Протокол 2 * ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ Резултатите от областния кръг Тук 17.02.2024г. Отговори на задачите: 5 клас / 6 клас / 7 клас / 8 клас / 9 клас / 10 клас / 11 клас / 12 клас /
Thursday, September 07, 2023 Новини 3718
Уважаеми ученици и родители, От 15.09.2023г. в сградата на VI СУ "Отец Паисий" образователният процес ще бъде организиран по следния начин: --- ПЪРВА СМЯНА - за учениците на VI СУ "Отец Паисий"; --- ВТОРА СМЯНА - за учениците на ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов". Учениците на ПГСАКН ще използват част от сградата на VI СУ - централен и кабинетен корпус. Дневният режим на учениците от VI СУ от V - XII клас /до приключване на ремонтните дейности в сградата на ПГСАКН/ е даден на снимката: За учениците от начален етап I - IV клас няма изменения в дневния режим. --- Тържественото откриване на учебната 2023/2024 година ще се състои на 15.09.2023г. от 9.30ч. в двора на училището. Очакваме ви!

              2023/2024

КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Група ЦОУД

 I а

 Даниела Георгиева

 Марина Михайлова

 I б

 Катя Красимирова

 Лиляна Попова

 I в

 Ваня Целова

 Анелия Апостолова

 II a

 Габриела Василева

 Стенимира Димитрова

 II б

 Славомира Кирилова

 Павлинка Димитрова

 II в

 Валерия Олегова

 Надя Каменова

 III а

 Наталия Цветанова

 Цветелина Миланова - IIIa, б, в

 първа група

 

 Соня Боянова - IIIa, б, в

 втора група

 III б

 Христина Димитрова

 III в

 Биляна Иванова Петкова

 IV а

 Таня Йорданова

 

 Нина Бориславова - IVа , IVв

 Цветелина Величкова - IVб , IVв

 

 IV б

 Галя Георгиева

 IV в

 Ася Лазарова

 V a

 Цецка Каменова

  Христо Марков

 

      
 V б

 Татяна Петрова

 V в  Валентина Стоянова

 VI a

 Ася Асенова

 VI б

 Албена Александрова

 VI в

 Иванка Славейкова

 VII а

 Цветелина Тодорова

 VII б

 Георги Филипов

 VII в

 Антоанета Каменова

VIIIа

 Ива Митова

 

IXа

 Галя Грозданова

 

 Анелия Кръстева

 

XIа

 Катя Йорданова

 

XIIа

 Мариана Славчева