Friday, December 06, 2019 Новини 1485
Заповядайте на Коледния базар в нашето училище! От 16 декември до 18 декември 2019г., от 13ч до 16.30ч във фоайето на Шесто СУ.

Saturday, 25 Януари 2020

  • Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием след седми клас - ТУК

 ОБЯВА

за ДЪРЖАВЕН ПЛАН–ПРИЕМ

за УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


В съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование VI СУ „Отец Паисий“ обявява прием на една паралелка в VIII клас – 26 ученици без интензивно и без разширено изучаване на чужд език с профил „Предприемачески“ със срок на обучение 5 години.

Профилиращи предмети: предприемачество и информационни технологии.

Класирането ще се извърши на основание бал в низходящ ред.


Балообразуване: Към удвоения брой точки от НВО* по БЕЛ** и математика се прибавят еднократно оценките, приравнени в точки, от "география и икономика" и "информационни технологии" от Свидетелството за основно образование (след 7 клас).

 

* НВО - Национално Външно Оценяване

** БЕЛ - Български Език и Литература