Friday, December 06, 2019 Новини 1485
Заповядайте на Коледния базар в нашето училище! От 16 декември до 18 декември 2019г., от 13ч до 16.30ч във фоайето на Шесто СУ.

Saturday, 25 Януари 2020

*Заповед на Директора за определяне на училищния план-прием за 2019/2020 

ОБЯВА за УЧИЛИЩЕН  ПЛАН–ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


В съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование VI СУ „Отец Паисий“ обявява прием на три паралелки в V клас – всяка с по 26 ученици.