Friday, December 06, 2019 Новини 1485
Заповядайте на Коледния базар в нашето училище! От 16 декември до 18 декември 2019г., от 13ч до 16.30ч във фоайето на Шесто СУ.
 

      ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС                                                                                                                НОВИНИ

      за 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

*Към 3.07.2019г. има 7 незаети места за първи клас за учебната 2019/2020 година

*Списък на ЗАПИСАНИТЕ ученици към 1.07.2019г.


НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ПРЕДЛАГА: 

 • Целодневно обучение

 • Обучение по чужди езици

 • Занимания по езикова култура

 • Интензивно обучение по математика

 • Занимания по музика

 • Занимания по изобразително изкуство

 • Спортни занимания

 • Работа със система „Един компютър много мишки”

 • Екипи от учител, възпитател, психолог, логопед и ресурсен учител

 • Солидна топлофицирана сграда, уютни класни стаи

 • Градинка, двор и два физкултурни салона

 • Охрана, денонощно видеонаблюдение

 • Бюфет и стол; медицински кабинет

 • Библиотека, компютърни кабинети.

  2019/2020 учебна година

  Необходими документи за записване:

 • Заявление за записване (по образец на училището);

 • Копие от акта за раждане на детето;

 • Лична карта на родителя за справка;

 • Удостоверение за адрес на родителя (при отсъствие на актуален адрес в личната карта на родителя);

 • Удостоверение за завършена подготвителна група.

     Допълнителна информация