Tuesday, July 23, 2019 Новини 1672
От 11 до 13 юли 2019г. в хотелски комплекс „Делта“ в с. Огняново 22 педагогически специалисти от нашето училище се включиха в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на тема: Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда.

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Ваня Велкова - главен учител и учител по български език и литература
Илиан Александров - главен учител и учител по информатика и информационни технологии
Даниела Георгиева - главен начален учител
Илиянка Димитрова - главен начален учител
Анелия Миронова - старши начален учител
Антонина Ницова - старши начален учител
Ася Лазарова - старши учител ЦДО
Ваня Мирова - старши начален учител
Веса Любенова - старши начален учител
Веселин Найденов  - старши учител ЦДО
Виолета Димитрова - старши начален учител
Габриела Василева - старши начален учител
Катя Красимирова - старши начален учител
Костадинка Янева  - старши начален учител
Нелия Караджова - старши начален учител
Петрана Първанова  - старши начален учител
Румяна Стоянова - старши начален учител
Таня Йорданова  - старши учител ЦДО
Тодор Евлогиев - старши начален учител
Христо Марков - старши учител ЦДО
Цветана Петрова  - старши учител ЦДО
Цветанка Петренова - старши начален учител
Чайка Денева - старши учител ЦДО
Галина Димитрова - логопед
Мариана Славчева - старши учител по български език и литература
Павлина Кръстева - старши учител по български език и литература
Ралица Тоскина - учител по български език и литература, немски език и география
Цецка Каменова - старши учител по български език и литература
Албена Александрова - старши учител по английски 
Димитрина Кръстева - старши учител по английски език 1-4 клас
Соня Боянова - старши учител по английски език
Цветелина Тодорова - учител по английски език
Десислава Стоянова - старши учител по математика
Мая Младенова - старши учител по математика
Розалия Николова - учител по математика
Цветанка Василева - старши учител по математика
Иванка Славейкова - старши учител по информатика и информационни технологии
Анета Илиева - старши учител по история и цивилизация и по музика
Борислав Стоянов - старши учител по история и цивилизация
Георги Филипов - старши учител по история и цивилизация
Ася Асенова - старши учител по география и икономика
Лидия Шкрибайло - старши учител по биология и здравно образование
Татяна Петрова - старши учител по биология и здравно образование
Лозанка Митова - старши учител по физика и химия и опазване на околната среда
Антоанета Каменова - старши учител по физика и химия и опазване на околната среда
Лилия Попова - учител по музика
Сияна Миланова - старши учител по изобразително изкуство
Румяна Костова - старши учител по технологии и предприемачество
Анелия Кръстева - старши учител по физическо възпитание и спорт
Илонка Йорданова - старши учител по физическо възпитание и спорт