Tuesday, July 23, 2019 Новини 1672
От 11 до 13 юли 2019г. в хотелски комплекс „Делта“ в с. Огняново 22 педагогически специалисти от нашето училище се включиха в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на тема: Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда.

 

Отборът ни по БДП стана РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОН в националното състезание по БДП "Да запазим децата на пътя", Смолян, 14 -15 май 2019г. Гордеем се с нашите победители г-жа Диана Илиева, г-жа Анелия

...
От 10 до 12 май 2019г. по повод патронния празник на училището учителите посетиха родния град на славянските първоучители - Св.Св. Кирил  и Методий.
В Солун прекарахме прекрасни мигове и се докоснахме до  люлката
...

На 7 май 2019 година се проведе общинския кръг от състезанието МПО "Млад огнеборец". Нашият отбор зае второ място в комплексното класиране след представителите на ПМПГ-Монтана.

 

На 19.04.2019г. се проведе "Вечер на химията". Учениците представиха интересни опити, провокирайки публиката с въпроса:" Кое е по-важно - водата или диамантите?"